1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлява web-базирано приложение, което предоставя достъп на специализантите
от "Медицински Университет – София" до следните техни данни от СДО регистъра:


·         Лични данни

·         Данни за висшето образование

·         Данни за следдипломното обучение

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички настоящи, т.е. действащи и прекъснали специализанти от "Медицински Университет – София"

  1. На какви езици може да се ползва услугата?

Достъпа до услугата се извършва на български език.

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква еднократна регистрация, в която специализантът трябва да въведе валиден e-mail адрес, ЕГН номер и парола, състояща се не по-малко от 6 символа – букви или цифри.


След успешна регистрация, системата на услугата автоматично ще изпрати e-mail на посочения адрес, съдържащ два линка/връзки/ за активация на регистрацията, съответно на български и на латиница. За да бъде завършен процеса на регистрация е нужно специализантът да отвори този e-mail, да щракне върху единия от двата линка за активация и да следва инструкциите, посочени в него.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на  уеб браузерът.